Warunki zakupu programu Medycyna Pracy 2002+

 

Niezależnie od wybranej wersji komercyjnej,
aplikacja posiada jednakową i pełną funkcjonalność, zawiera wszystkie dostępne moduły
- różnice w wersjach są techniczne, jest to ilość stanowisk sieciowych oraz typ użytej bazy danych!
(nie dotyczy ilości kartotek dla licencji "Mikro")


Lp


Nazwa licencji


Opis

Cena
promocja
[zł]

Cena

[zł]

 

1Mikro

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku. Ograniczono do 299 ilość możliwych do założenia głównych kartotek (nd. kolejnych kart badań przypisanych do tych kartotek). Wliczony jest 12 miesięczny okres Upgrade/Opieki autorskieju

(*PO WYKORZYSTANIU LIMITU 299 KARTOTEK WYMAGANE JEST PRZEJŚCIE DO LICENCJI MINIMA:)

 

690,00

 

890,00

2


Minima


Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku. Ponadto włączony w warunki licencji jest 12 miesięczny okres Upgrade/Opieki autorskieju


990,00

 

1.490,00

3


Populus


Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku + 2 stanowiska sieciowe. Okres Upgrade/Opieki autorskieju wynosi 12 miesięcy. Instalacja na bazie MsSQL EXPRESS.


2 490,00

 

3 590,00


4


Maximus

Upoważnia do użytkowania programu Medycyna Pracy zainstalowanego na jednym stanowisku + 5 stanowisk sieciowych. Okres Upgrade/Opieki autorskieju wynosi 12 miesięcy. Instalacja na bazie MsSQL EXPRESS.


3 790,00


4 990,00

5

dodatkowe
stanowisko sieciowe

Dodatkowe stanowiska sieciowe ponad 5, uwzględnione w licencji Maximus. Wymagana instalacja oparta na bazie MsSQL.

+490,00

6

Instalacja i konfiguracja MsSQL Express

Baza MsSQL jest lepszą wersją bazy wykorzystywanej domyślnie w jednostanowiskowych licencjach. Dlatego zalecamy ją dla konfiguracji wielostanowiskowych. Dla i powyżej 3 stanowisk jest to obligatoryjne. Koszt związany jest z przygotowaniem serwera oraz konfiguracją programu - nie dotyczy w aktualnym cenniku.+1.490,00
Dodatkowe usługi związane z wdrożeniem programu (opcjonalne)

1

Dojazd do klienta

[cena za 1 km]

1,00 zł

2

Instalacja programu w przypadku zaawansowanej konieczności konfiguracji sieci

Cena za każde rozpoczęte 30 min.

65,00 zł

3

Szkolenie pracowników

Cena za każde rozpoczęte 30 min.

55,00 zł

Dodatkowe usługi związane z wdrożeniem programu (opcjonalne) – wykonane zdalnie „poprzez Internetx

1

Instalacja programu w przypadku konieczności konfiguracji sieci

Cena za każde rozpoczęte 30 min.

45,00 zł

2

Szkolenie pracowników

Bezpłatne do 1 godz. szkolenia

Cena za każde dodatkowe rozpoczęte 30 min.

40,00 zł

 

u upgrade/opieka autorska jest to okres w którym nasza firma zobowiązana jest do nieodpłatnego wysyłania Państwu nowych wersji programu związanych ze zmianami w prawodawstwie Medycyny Pracy (takie wersje otrzymują Państwo w terminie wyprzedzającym moment wejścia zmian w życie) oraz z udoskonaleniami samego programu. Ponadto jest to okres opieki autorskiej polegający na bezpłatnej pomocy związanej z programem.

X w przypadku połączenia internetowego, możliwa jest bezpłatna, zdalna instalacja oraz szkolenie pracowników, w kwestii szczegółów prosimy o kontakt

*PROMO - aktualna i okazjonalna, ograniczona czasowo promocja

 

  • W dowolnym momencie istnieje, możliwość przejścia z wersji niższej do wyższej. Koszt przejścia to różnica ceny, między obecną, a docelową wersją programu. Przejście zostanie zrealizowane poprzez przekazanie najnowszej wersji programu. Numer licencji zostanie ustalony na dotychczasowych zasadach.
  • Cena wykupienia upgrade/opieki autorskiej, po upłynięciu pierwszego 12-miesięcznego okresu jej obowiązywania związanego z zakupem licencji na używanie programu, wynosi 50 % całkowitej ceny aplikacji. Warunkiem jest przedłużenie usługi w czasie do miesiąca od daty zakończenia poprzedniego okresu opieki autorskiej. W przeciwnym przypadku, jej wykupienie w czasie do 3 m-cy od zakończenia opieki autorskiej - wynosi 75% ceny programu. Później, do 6 miesięcy, jest to 85% ceny aplikacji według obowiązującego cennika. Po tym czasie nie obowiązują już upusty.
  • W przypadku zakupu niestandardowego (ponad 5 stanowisk, instalacja oparta o silnik MsSQL) dopuszczamy możliwość negocjacji ceny oraz dodatkowych ustaleń.