1. zakładanie i prowadzenie kart badanych (... pod kątem przyjęcia ich do pracy (badania wstępne), badań okresowych itd., kierowców, kierowców zawodowych, uczniów, studentów, strażaków, badania dla SANEPIDu, medycyna sportowa),
 2. pełen zestaw kart badań z podziałem na badania potrzebne dla określonej grupy badanych (inne pracownicy a inne kierowcy, Sanepid, Karta epidemiologiczna itd...),
 3. wydruki wszystkich kart badań, wzory oparte na odpowiednich wzorach w dziennikach ustaw, dodawanie i drukowanie skanów badań - możliwe jest dodanie do karty zeskanowanego wyniku badania np. Badania Okulistycznego, i jego późniejszy wgląd i wydruk,
 4. zgodność wydruków z odpowiadającym ich powstaniu stanem prawnym - jeżeli cofniemy się o 5 lat to wydruki z tamtego okresu będą zgodne z "tamtym" stanem prawnym,
 5. możliwość skanowania wyników badań, i automatyczny ich podglad,
 6. zaawansowane opcje wyszukiwanie wg dowolnych parametrów, kontrola nad kosztami, ewidencja opłat należnych za badania od firm i badanych, nadzór nad opłatami należnymi specjalistom, uwzględnienie osób (firm) zalegających za określone badania, w określonym okresach (np. miesięcznych) lub bez podziału na nie,
 7. nadzór nad lekarzami dokonywującymi badania, ponad 15 różnych form kontroli kosztów, generator raportów pozwalający na zadawanie pytań związanych z kosztami np.: kto wykonał badanie wzroku u okulisty np: pana Bronka i nie zapłacił za to w okresie od 01.01.2002 do 05.31.2002,
 8. kartoteka pacjentów i kartoteka firm,
 9. rejestracja wydanych orzeczeń zarówno dla kierowców jak i pracowników (księga wydanych orzeczeń)
 10. cenniki - można utworzyć dowolną ilość cenników, skład cenników tworzą zestawy badań (typ i podtyp badania np.: konsultacje specjalistyczne - laryngologiczna itd.), następnie cennik możemy przypisać do danej firmy jako obowiązujący, dodatkowo określić wymagane przy badaniach zleconych przez firmę pozycje cennika (w momencie zakładania karty np. badań pomocniczych zostanie automatycznie przypisany do pacjenta zestaw badań dla pracownika skierowanego przez daną firmę),
 11. cenniki lekarzy wraz z wykazem specjalistów - można pobierać opisy oraz koszty badań dokonywanych przez specjalistów z odpowiedniego cennika,
 12. historia - czyli możliwość skopiowania każdego badania z przeszłości i przypisania go do aktualnie przeprowadzanego, dla danego badanego,
 13. zestawienia: pacjentów, którzy powinni mieć badania, a jeszcze ich  nie odbyli,
 14. zestawienia: firm, którym się kończy czas trwania umowy,
 15. historia pól - raz wpisana fraza może być w późniejszym terminie pobrana z historii danego pola,
 16. pełna modyfikowalność cenników, wykazów koniecznych badań tp.,
 17. możliwość wydrukowania skierowania od pracodawcy,
 18. skierowania na badania i konsultacje psychologiczne;
 19. moduł skierowań różnych, możliwość założenia dowolnego skierowania (istnieje już do: neurologa, laryngologa, fermatologa, okulisty),
 20. obiegówka - moduł pozwalający na zarządzanie "obiegiem' pacjentów,
 21. automatycznie generowana kolejka czekajacych na badanie (przy wykorzystaniu obiekówki),
 22. zaświadczenia dla: strażaka, kobiety w ciaży;
 23. zaświadczenia dodatkowe: ogólne, bez zakładu pracy, niepełnosprawni, praca na wysokości, kursy, okulary (problematyczne:),
 24. medycyna sportowa,
 25. moduły dodatkowe:
 • Sprawdzanie firm i generowanie wydruków wg: pracowników zobowiązanych do przeprowadzania badań, daty końca umowy z zakładami pracy.
 • Generowanie sprawozdań z badań przeprowadzonych przez lekarzy mp w dowolnym okresie z wyszczególnieniem rodzaju badań.
 • Graficzna rejestracja i planowanie badań wg dowolnego harmonogramu.
 • Możliwość przydzielenia dla każdego z pracowników indywidualnych uprawnień (umożliwienie/zabronienie dodawania, kasowania, edycji, wydruków itd.).
 • Log zdarzeń jakie miały miejsce w programie,
 • Podgląd prawa medycyny pracy - odpowiednie rozporządzenia i ustawy są dostępne z poziomu programu, Jednak w celu szybszego dodawania nowych aktów prawnych przeniesiono bazę aktów do internetu. Jest ona dostępna z poziomu naszej strony medycynapracy.co
 • Automatyczna archiwizacja bazy danych,